Mei Gui Pu Er

Mei Gui Pu Er
玫瑰普洱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

40g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Mei Gui Pu Er 2014 Mei Gui Pu Er 40g