Ma Dao Gong Cheng

Ma Dao Gong Cheng
老同志马到功成

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ma Dao Gong Cheng 2014 Ma Dao Gong Cheng 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian