Lv Se Sheng Tai Bing

Lv Se Sheng Tai Bing
绿色生态饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Lv Se Sheng Tai Bing 2003 Lv Se Sheng Tai Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian