Lv Se Fang Yuan

Lv Se Fang Yuan
老同志绿色方圆

Propose Changes

Haiwan

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lv Se Fang Yuan 2012 Lv Se Fang Yuan 357g
Lv Se Fang Yuan 2011 Lv Se Fang Yuan 357g
Lv Se Fang Yuan 2010 Lv Se Fang Yuan 357g