Lu Yu Ban Zhang 3 Hao

Lu Yu Ban Zhang 3 Hao
陆羽班章3号

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Lu Yu Ban Zhang 3 Hao 1999 Lu Yu Ban Zhang 3 Hao 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian