Lu You Yi Shou Shi 72222

Lu You Yi Shou Shi 72222
陆游一首诗72222

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lu You Yi Shou Shi 72222 2002 Lu You Yi Shou Shi 72222 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian