Long Yin

Long Yin
龙印

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Long Yin 2012 Long Yin 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian