Liang Shan Pin

Liang Shan Pin
老同志良禅品

Propose Changes

Haiwan

400g
3 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Liang Shan Pin 2016 Liang Shan Pin 400g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian
Liang Shan Pin 2014 Liang Shan Pin 275g
Liang Shan Pin 2014 Liang Shan Pin 400g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian