Lian Xin Bao Yan Tie Bing

Lian Xin Bao Yan Tie Bing
沱茶 莲心宝焰铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Lian Xin Bao Yan Tie Bing 2014 Lian Xin Bao Yan Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian