Li Zi Shu Bing

Li Zi Shu Bing
老同志礼字熟饼

Propose Changes

Haiwan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Li Zi Shu Bing 2012 Li Zi Shu Bing 357g