Lao Shu Qiao Mu

Lao Shu Qiao Mu
老同志老树乔木

Propose Changes

Haiwan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Shu Qiao Mu 2011 Lao Shu Qiao Mu 357g
Lao Shu Qiao Mu 2010 Lao Shu Qiao Mu 357g