Lao Shu Qiao Mu Zhuan Cha

Lao Shu Qiao Mu Zhuan Cha
老同志老树乔木砖茶

Propose Changes

Haiwan

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Shu Qiao Mu Zhuan Cha 2011 Lao Shu Qiao Mu Zhuan Cha 250g
Lao Shu Qiao Mu Zhuan Cha 2010 Lao Shu Qiao Mu Zhuan Cha 250g