Lao Banzhang Chahuang
老班章茶皇

Propose Changes

Xizi Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Lao Banzhang

Productions

2005 Lao Banzhang Chahuang 500g