Lao Ban Zhang

Lao Ban Zhang
老同志老班章

Propose Changes

Haiwan

500g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Ban Zhang 2017 Lao Ban Zhang 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Lao Ban Zhang 2016 Lao Ban Zhang 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Lao Ban Zhang 2008 Lao Ban Zhang 400g