Kong Que Zhi Xiang

Kong Que Zhi Xiang
孔雀之乡

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Kong Que Zhi Xiang 2002 Kong Que Zhi Xiang 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian