Kong Que Xing

Kong Que Xing
老同志孔雀行

Propose Changes

Haiwan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Kong Que Xing 2007 Kong Que Xing 357g