Kong Que Fang Zhuan

Kong Que Fang Zhuan
孔雀方砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Kong Que Fang Zhuan 2012 Kong Que Fang Zhuan 100g
10 pieces in a tong.