Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Gong Bing

Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Gong Bing
孔雀班章生态贡饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Gong Bing 2004 Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Gong Bing 250g
5 pieces in a tong, 100 pieces in a jian