Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Bing

Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Bing
孔雀班章生态饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Bing 2004 Kong Que Ban Zhang Sheng Tai Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian