Jiu Jiu Fang Cha

Jiu Jiu Fang Cha
九九方茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

81g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jiu Jiu Fang Cha 2010 Jiu Jiu Fang Cha 81g
4 pieces in a tong, 112 pieces in a jian
Jiu Jiu Fang Cha 2009 Jiu Jiu Fang Cha 405g
24 pieces in a tong, 81 pieces in a jian