Jiu Er Fang Zhuan

Jiu Er Fang Zhuan
九二方砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jiu Er Fang Zhuan 2011 Jiu Er Fang Zhuan 100g
120 pieces in a tong.