Jinxuan
金磚
Golden Brick

Propose Changes

Xizi Hao

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu, LBZ blend.

Productions

2009 Jinxuan 400g