Jing Dian Pu Er

Jing Dian Pu Er
经典普洱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

36g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Dian Pu Er 2014 Jing Dian Pu Er 36g