Jing Dian 66 Pu Bing

Jing Dian 66 Pu Bing
经典66普饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

660g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jing Dian 66 Pu Bing 2006 Jing Dian 66 Pu Bing 660g
48 pieces in a tong.