Jing Dian 66 Cha Zhuan

Jing Dian 66 Cha Zhuan
经典66茶砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

660g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jing Dian 66 Cha Zhuan 2006 Jing Dian 66 Cha Zhuan 660g
36 pieces in a tong.