Jing Dian 1999

Jing Dian 1999
老同志经典1999

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Dian 1999 2011 Jing Dian 1999 250g