Jin Taiji
金太極
Gold Taiji

Propose Changes

Xizi Hao

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Hekai

Productions

2009 Jin Taiji 250g