Jin Se Yun Xiang ( Huang Se Ban )

Jin Se Yun Xiang ( Huang Se Ban )
金色韵象(黄色版)

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Yun Xiang ( Huang Se Ban ) 2005 Jin Se Yun Xiang ( Huang Se Ban ) 400g
7 pieces in a tong, 70 pieces in a jian