Jia Ji Zi

Jia Ji Zi
甲级紫

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jia Ji Zi 2003 Jia Ji Zi 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian