Jia Ji Zao Chun Yuan Cha

Jia Ji Zao Chun Yuan Cha
甲级早春圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

380g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jia Ji Zao Chun Yuan Cha 2008 Jia Ji Zao Chun Yuan Cha 380g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jia Ji Zao Chun Yuan Cha 2007 Jia Ji Zao Chun Yuan Cha 380g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jia Ji Zao Chun Yuan Cha 2005 Jia Ji Zao Chun Yuan Cha 380g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian