Jia Ji Hong

Jia Ji Hong
甲级红

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jia Ji Hong 2003 Jia Ji Hong 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian