Ji Xiang Tuo Cha

Ji Xiang Tuo Cha
吉祥沱茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ji Xiang Tuo Cha 2013 Ji Xiang Tuo Cha 100g
60 pieces in a tong.