Hui Zhi Yun

Hui Zhi Yun
徽之韵

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Hui Zhi Yun 2016 Hui Zhi Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian