Huangshan Tuocha

Propose Changes

Yangqing Hao

300g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2007 Huangshan Tuocha 300g