Huang Jin Sui Yue

Huang Jin Sui Yue
黄金岁月

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Huang Jin Sui Yue 2010 Huang Jin Sui Yue 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian