Hou De Zai Wu

Hou De Zai Wu
老同志厚德载物

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hou De Zai Wu 2012 Hou De Zai Wu 400g
7 pieces in a tong.