He Ye Pu Er

He Ye Pu Er
荷叶普洱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

40g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

He Ye Pu Er 2014 He Ye Pu Er 40g
24 pieces in a tong, 25 pieces in a jian