He He Cha Xi

He He Cha Xi
沱茶和合茶喜

Propose Changes

Xiaguan

66g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

He He Cha Xi 2014 He He Cha Xi 66g
48 pieces in a tong.