Guangbie Xinzhai
廣別新寨

Propose Changes

Xizi Hao

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2006 Guangbie Xinzhai 400g