Gu Yun Chuan Fang

Gu Yun Chuan Fang
古韵传芳

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gu Yun Chuan Fang 2015 Gu Yun Chuan Fang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian