Gu Dao Cha Bing

Gu Dao Cha Bing
沱茶古道茶饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gu Dao Cha Bing 2014 Gu Dao Cha Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian