Gu Cha Xiang Yun

Gu Cha Xiang Yun
老同志古茶香韵

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gu Cha Xiang Yun 2010 Gu Cha Xiang Yun 400g