Gong Ting Cha Zhuan

Gong Ting Cha Zhuan
老同志宫廷茶砖

Propose Changes

Haiwan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Gong Ting Cha Zhuan 2006 Gong Ting Cha Zhuan 100g