Gao Shan Yun Xiang

Gao Shan Yun Xiang
沱茶高山韵象

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gao Shan Yun Xiang 2014 Gao Shan Yun Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian