Gao Shan Cha Zhuan

Gao Shan Cha Zhuan
老同志高山茶砖

Propose Changes

Haiwan

1000g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Gao Shan Cha Zhuan 2012 Gao Shan Cha Zhuan 1000g
Gao Shan Cha Zhuan 2009 Gao Shan Cha Zhuan 1000g