Fu Lu Shuang Xi

Fu Lu Shuang Xi
福禄双喜

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Fu Lu Shuang Xi 2014 Fu Lu Shuang Xi 357g