Fu Lu Shou Xi

Fu Lu Shou Xi
福禄寿禧

Propose Changes

Menghai Tea Factory

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fu Lu Shou Xi 2011 Fu Lu Shou Xi 1000g
6 pieces in a tong, 10 pieces in a jian