Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan

Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan
沱茶福禄寿禧 四喜方砖

Propose Changes

Xiaguan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan 2005 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan 1000g
28 pieces in a tong.