Fen Hong Kong Que 2 Hao Shu Bing

Fen Hong Kong Que 2 Hao Shu Bing
粉红孔雀2号熟饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Fen Hong Kong Que 2 Hao Shu Bing 2003 Fen Hong Kong Que 2 Hao Shu Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian