Fei Tian Long Zhu

Fei Tian Long Zhu
沱茶飞天龙柱

Propose Changes

Xiaguan

2600g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tian Long Zhu 2014 Fei Tian Long Zhu 2600g
4 pieces in a tong.